Afdwing van Engels duur voort by US, MRK loods ondersoek