Ons Impak

StudentePlein skep alternatiewe tuistes vir Afrikaanse studente en veg teen taalvergrype in klasse en koshuise.

MEER AFRIKAANS OP STELLENBOSCH

StudentePlein het oor die afgelope vier jaar belangrike mylpale behaal. Ons kon ‘n alternatiewe Afrikaanse leersisteem vir studente in Stellenbosch oprig, voete gee vir ‘n presterende Afrikaanse debatvereniging, sosiale Afrikaans op Stellenbosch laat herleef, en nog baie meer. Ons beskerm ook met regsaksie ons lede teen taalvergrype. Ons bestuurspan werk voltyds om ‘n sterk Afrikaanse studentegemeenskap bymekaar te snoer en afgeronde afgestudeerdes te smee.

Ons beskou dit as ons plig om ‘n sterk, langtermyn alternatief tot ‘n verpolitiseerde en verengelsde Stellenbosch-kampus te bied. Ons kan dit aanhou doen met die finansiële steun van oud-Maties, ouers van Matie-studente en andere.