Metakampus in aksie

StudentePlein is n Afrikaanse metakampus wat infrastruktuur oprig en platforms skep vir akademiese-, sosiale-, en kulturele geleenthede in Afrikaans.

StudentePlein skerm ook vir bestaande geleenthede in Afrikaans deur ons lede te help om die beste moontlike studie-ervaring in Afrikaans by bestaande universiteite te geniet.

Ons gee praktiese uitvoering aan ons visie en standpunte op die volgende maniere:

    • Mobiliseer kapitaal vanuit die Afrikaanse gemeenskap om volhoubare platforms te bou waar akademiese en sosiale Afrikaans kan floreer.
    • Skenk persoonlike aandag aan elke lid: deur te verseker dat hulle die nodige hulpbronne en steun kan geniet om n graad in Afrikaans te verwerf
    • Stel die Afrikaanse student bekend aan Afrikaans-vriendelike werkomgewings deur die fasilitering van internskappe, werkbeurse en werksgeleenthede binne ons netwerke
    • Plaas op strategiese plekke druk op universiteite om Afrikaanse aanbod opwaarts aan te pas, ter wille van tussentydse verligting
Samestelling en Befondsing

StudentePlein is ‘n vereniging sonder winsoogmerk. Alle skenkings aan StudentePlein word aangewend om ons waardeaanbod te versterk en geleenthede in Afrikaans vir ons lede te verbreed.

Vir skenkings tussen R100 en R50,000

Vir skenkings meer as R50,000

Ledefunksies
Debat in Afrikaans
StudentePlein debat
Akademiese steun
Regsaksie en Druk
Deelname aan openbare diskoers
StudentePlein Span
Kanja van der Merwe
Direkteur & Hoof Operasionele Beampte
Albertus Liebenberg
Direkteur: Ledediens & Regsaangeleenthede
Zounica van der Merwe
Stelselbeampte
Kristan Kraak
Mediabestuurder
Gita Fourie
Bemarkingsbeampte

Ons Verhaal

StudentePlein word vroeg in 2020 tot stand gebring deur drie studente wat op daardie stadium aan die Universiteit van Stellenbosch studies afhandel. Die stigterslede kom tot die gevolgtrekking dat die Unviersiteit Stellenbosch, heel in pas met ander universiteite landswyd, toenemend verander in ‘n Anglo-Amerikaanse wêrelduniversiteit wat sy rol teenoor naasliggende gemeenskappe versaak. Van studiegeleenthede in Afrikaans is daar maar min oor, terwyl maghebbers ‘n tipe inklusiwiteit verabsoluteer wat sosiale en kulturele interaksies deur die bank reduseer tot ‘n Engelstalige gemene deler. Vele mede-studente se akademiese loopbane ly skipbreuk met die uitfasering van parallelmedium en meegaande skielike aanpassing in ‘n betreklik vreemde opvoedingsmedium. Heelparty ander is teneergedruk oor die karakterverlies van Maties, wat vinnig in die volksmond Stellies begin heet.

Met ‘n ideaal om weer vir die Afrikaanse student ‘n tuiste te bied en ‘n skenking van R100,000 van die Trust vir Afrikaanse Onderwys, word groot vordering in die eerste bestaansjaar gemaak om basiese aanlyn-infrastruktuur op te rig en die nodige menslike kapitaal op vrywilliger-basis te werf. Die eerste lede begin stelselmatig aanklop vir studiehulp in Afrikaans, en die behoefte ontstaan vinnig vir alternatiewe sosiale en kulturele geleenthede. Geleidelik word dit duidelik dat StudentePlein ‘n fisiese teenwoordigheid in Stellenbosch moet bekom, en word kantoorspasie opgeneem in Huis Lucy (in 1814 gebou om as ’n koetshuis te dien, en ongeveer ’n eeu later die eerste dameskoshuis van Universiteit Stellenbosch).

Die StudentePlein-ideaal moes vanuit die staanspoor wyer strek as om bloot ‘n studentevereniging op Stellenbosch te wees wat onderworpe is aan dieselfde strukturele probleme wat die organisasie wou aanspreek. StudentePlein is daarom geposisioneer buite bestaande raamwerke, en bestaan privaat en onafhanklik op die grondslag van ‘n self-ontwikkelde metakampus-model waarby die Afrikaanse student vanuit enige omgewing kan inskakel.

Vandag groei StudentePlein aansienlik met behulp van wydverspreide welwillendheid van sakelui, trustfondse, professionele persone en ander vanuit die Afrikaanse gemeenskap. Sub-verenigings ontstaan en word op relatief gedesentraliseerde wyses bedryf onder StudentePlein, ten einde ook die waardeaanbod vir die Afrikaanse student op verskeie terreine te verskerp. Die mees vername dryfkrag bly ‘n groeiende gros Afrikaanse studente wat by StudentePlein aansluit nie net om te neem nie, maar ook om te gee.

Die Direksie van StudentePlein voor Huis Lucy, StudentePlein se tuiste.

StudentePlein se dagbestuur wag lede in. Lede lê van gereeld besoek af om die fisiese biblioteek te besoek, Afrikaanse tutorsessies by te woon, en om van StudentePlein se studielokaal gebruik te maak.

#iguru_button_6569588f0fa07 .wgl_button_link { color: #2c2c2c; }#iguru_button_6569588f0fa07 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6569588f0fa07 .wgl_button_link { border-color: #17323f; background-color: #ffffff; }#iguru_button_6569588f0fa07 .wgl_button_link:hover { border-color: #17323f; background-color: #17323f; }#iguru_button_6569588f10320 .wgl_button_link { color: #2c2c2c; }#iguru_button_6569588f10320 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6569588f10320 .wgl_button_link { border-color: #17323f; background-color: #ffffff; }#iguru_button_6569588f10320 .wgl_button_link:hover { border-color: #17323f; background-color: #17323f; }#iguru_dlh_6569588f112ce .dlh_subtitle {color: #ffffff;}#iguru_dlh_6569588f18a54 .dlh_subtitle {color: #17323f;}#iguru_dlh_6569588f19c37 .dlh_subtitle {color: #17323f;}#iguru_dlh_6569588f1b002 .dlh_subtitle {color: #17323f;}#iguru_dlh_6569588f1c174 .dlh_subtitle {color: #17323f;}#iguru_dlh_6569588f1d301 .dlh_subtitle {color: #17323f;}