Afskaffing van koshuislewe verg private alternatiewe as reaksie